|EN

Company & Industry News

2020.12.17  2020 “Colorful GuiZhou China Tour“ – Changsha stop

Yaxi Jiao and Moutai, Xi Jiu, Dong Jiu etc. More than 20 Guizhou Baijiu brands all gathered in Changsha to promote their products on 17th Dec 2020

Related link (Chinese only):
http://www.gz.xinhuanet.com/2020-12/13/c_1126854431.htm

2020.12.17  2020 “Colorful GuiZhou China Tour“ – Changsha stop

Yaxi Jiao and Moutai, Xi Jiu, Dong Jiu etc. More than 20 Guizhou Baijiu brands all gathered in Changsha to promote their products on 17th Dec 2020

Related link (Chinese only):
http://www.gz.xinhuanet.com/2020-12/13/c_1126854431.htm