|EN

Company & Industry News

2020.09.23  China Baijiu Soy flavor: Zunyi Famous Baijiu (GuangZhou)

Sponsored by Zunyi state government, Moutai, XiJiu, DongJiu, Yaxi etc. more than 20 baijiu companies, along with other Zunyi companies all gathered in GuangZhou for this special event.

Related link (Chinese only):
http://ln.ifeng.com/a/20200924/14537833_0.shtml

2020.09.23  China Baijiu Soy flavor: Zunyi Famous Baijiu (GuangZhou)

Sponsored by Zunyi state government, Moutai, XiJiu, DongJiu, Yaxi etc. more than 20 baijiu companies, along with other Zunyi companies all gathered in GuangZhou for this special event.

Related link (Chinese only):
http://ln.ifeng.com/a/20200924/14537833_0.shtml