|EN

Compliance Committee

Compliance Committee

Mr. Hung Sui Kwan

(Committee Chairman)

Mr. Ma Lishan

Dr. Lee Kwok Keung Edward

Ms. Cheung Mei Sze

Compliance Committee

Mr. Hung Sui Kwan

(Committee Chairman)

Mr. Ma Lishan

Dr. Lee Kwok Keung Edward

Ms. Cheung Mei Sze