|EN

Compliance Committee

Compliance Committee

Mr. Hung Sui Kwan

(Committee Chairman)

Mr. Ma Lishan

Dr. Lee Kwok Keung Edward

Ms. Chen Xiaoxu

Compliance Committee

Mr. Hung Sui Kwan

(Committee Chairman)

Mr. Ma Lishan

Dr. Lee Kwok Keung Edward

Ms. Chen Xiaoxu